#flykt

Det behövs mer av solidaritet och medmänsklighet och mindre av egoism. Det är dags att Europa tar sig samman.

Liberalism handlar om frihet

  • Frihet att forma ditt eget liv.
  • Förutsättningar för alla att växa och utvecklas
  • Öppenhet, mångfald och tolerans

Liberala nyheter

Vill du vara med och arbeta för ett liberalt Sverige?

Dina möjligheter

Bli medlem

Bli medlem

Gå med i Folkpartiet så öppnas många olika möjligheter. Du bestämmer vilka du vill utnyttja.

Läs mer om hur det går till

Prenumerera

Prenumerera

Vill du veta det senaste om liberal politik och Folkpartiets verksamhet?

Våra nyhetsbrev

Visa vad du tycker

Visa vad du tycker

Prata politik med dem du har omkring dig – du kan förändra världen.

Kom ut som liberal

Jan Björklund

Folkpartiet liberalernas partiledare

Twitter

Folkpartister

På gång i Folkpartiet

Landsmöte 2015

Vartannat år håller Folkpartiet landsmöte, som är vårt högsta beslutande organ. Det består av 179 ombud från hela Sverige, som valts att representera sina län, samt ungdomsförbundet och kvinnoförbundet. Landsmötet beslutar om motioner som medlemmar ha
Stockholm