Hem

 • Uppdrag Hela landet

  Uppdrag Hela landet är ett projekt som pågår fram till 2018 och syftar till att stärka Folkpartiet på lokal nivåvad gäller ledarskap, politik och kommunikation. Det övergripande målet är att Folkpartiet ska växasåväl i antal medlemmar som antal röster för att viska trygga en stark liberal röst i svensk politik– i hela landet.

  Uppdrag hela landet
 • Marit Paulsens nya EU-lag ska förändra all uppfödning

  Marit Paulsen

  Äntligen blir det möjligt att stoppa användning av antibiotika som ett "paraply" för att dölja dålig djurhållning. I det arbetet har jag haft god hjälp av WHO som flaggat upp antibiotikaresistensen som det tredje största hotet mot folkhälsan. Man kan säga att WHO är grisens bästa vän, och självklart är en glad gris en god och lönsam gris som behöver mindre medicin.

  Läs mer
 • Försvara Sverige - försvara jobben

  Jan Björklund

  Vi i Folkpartiet är övertygade om att fortsatt höga ambitioner för välfärden i Sverige kräver socialliberala reformer för en mer dynamisk ekonomi, en mer dynamisk arbetsmarknad och ett mer gynnsamt klimat för entreprenörer och företagare. Detta är en långsiktig utgångspunkt för vår ekonomiska politik.

  Här kan du läsa Folkpartiets budgetmotion
 • Folkpartiet lämnar försvarsförhandlingarna

  Jan Björklund

  Utvecklingen i Ryssland är djupt oroande och vi behöver genomföra ordentliga försträkningar av den svenska försvarsförmågan efter 25 år av nedrustning. Regeringen är inte beredd att ge ens i närheten av det som vi anser behövs och då är fortsatta förhandlingar inte meningsfulla.

  Jan Björklund
  Läs mer
 • Se Jan Björklund i TV4:s Vardagspuls, där han bland annat för första gången berättar offentligt om sin och hustruns kamp för att få barn.

  Se programmet
 • Feminism utan socialism

  maria

  Världens mest jämställda land är ännu för ojämställt. Ännu tjänar kvinnor mindre än män, ännu misshandlas kvinnor av män och ännu går våra pojkar ut ur våra skolor med mycket mindre kunskaper än våra flickor.

  Vi har så mycket mer kvar att göra. Mer att göra för att ge lika möjligheter till lika inkomst, till lika stor frihet från våld och till lika mycket kunskaper till varje elev. Världens mest jämställda land ska bli jämställt på riktigt. Mindre än så är inte uppgiften för Folkpartiet Liberalerna.

  Maria Arnholm, partisekreterare.
 • Liberal kraftsamling

  Nu sätter vi igång ett omfattande arbete för att förnya och modernisera Folkpartiet. Vi ska utveckla Folkpartiets politik. Genom att ta fram konkreta förslag, grundade i dagens största samhällsfrågor, kan vi förändra Sverige i liberal riktning och stärka Folkpartiet inför nästa val.

  Verksamhetsplan 2015–2018