MP och Lärarförbundet - nejsägare utan egna förslag

21 februari 2012

Miljöpartiets Gustav Fridolin och Lärarförbundets Eva-Lis Sirén går till attack mot regeringens skolpolitik i en artikel i dag på DN Debatt. De anser att elever och lärare får "betala för Björklunds skolreformer".

Att just dessa två är kritiska är inte märkligt. Såväl Miljöpartiet som Lärarförbundet har varit motståndare till de flesta skolreformer denna regering har genomfört; tidigare betyg, fler nationella prov, gymnasiereformen och den nya lärarutbildningen. Det är just dessa reformer de båda nu pekar ut som riskfyllda.

Miljöpartiet var med och formade den tidigare svenska skolpolitiken ihop med de övriga rödgröna partierna. Lärarförbundet har i hög grad varit delansvarig i de utbildningsreformer mellan 70-talet och fram till 2006 som bidrar till sjunkande resultat för svensk skola. Nu är de kritiska, därför att utvecklingen går åt ett annat håll; i riktning mot en kunskapsskola med högre ambitioner.

På en punkt har de naturligtvis rätt; Skolverket har behövt mer tid för att utfärda lärarlegitimationer än vad någon förutsåg. Huvudorsaken är att det i många fall har visat sig svårt för myndigheten att reda ut lärares egentliga behörighet. Men märk väl, detta har handlat om lärare som i många fall varit anställda i årtionden. Det säger mycket om slappheten i svensk utbildningspolitik att det inte går att reda ut vilka behörigheter en stor del av lärarkåren har. Detta har sina rötter i kommunaliseringen, där många kommuner varit ointresserade av om lärarna är behöriga eller obehöriga, och ingen kontroll eller uppföljning har skett.

En vanlig kritik är att utbildningsreformerna tar för lång tid; det dröjer för länge innan resultaten höjs. Dagens kritik är den motsatta; allt går för fort, det borde ha förberetts längre, det borde få ta mera tid.

Miljöpartiet har röstat emot i stort sett alla utbildningsreformer regeringen genomför. Lärarförbundet har också varit emot. Deras enda svar på i stort sett alla problem är - mer pengar. Tänk, där tror jag att de förenklar.

Liberala hälsningar

Jan Björklund