Många viktiga beslut börjar med en känsla. llskan över ofrihet, orättvisor och utsatthet är bränslet för liberalers engagemang. Genom att bli medlem i Folkpartiet gör du de liberala idéerna starkare. Ditt medlemskap öppnar också många olika möjligheter. Välkommen.

Som medlem har du många möjligheter

  • Träffa liberaler och lär dig mer.
  • Påverka Folkpartiets politik.
  • Övertyga andra och var med i kampanjer.
  • Arbeta politisk och ställ upp i val.

Vill du lära dig mer?

Som medlem får du många möjligheter att träffa andra som är politiskt intresserade på de möten, utbildningar och träffar som Folkpartiet erbjuder. Du kan också prenumerera på Folkpartiets tidning, det liberala nyhetsmagasinet NU, som skriver om både politiken och partiet.

Hitta Folkpartiet där du bor.

Nyheter och politik.

Vill du påverka politiken?

Har du egna erfarenheter eller sakkunskap på något område, och vill du påverka vilka frågor Folkpartiet driver? Som medlem har du möjlighet att skriva förslag, rösta och debattera. Du som är extra insatt eller engagerad kan delta i arbetet med att utveckla Folkpartiets politik och idéer.

Vill du övertyga andra?

De liberala idéerna behöver ett starkt liberalt parti. Du som vill vara med och övertyga fler om att rösta på Folkpartiet, har många möjligheter att bidra. Om du är aktiv i Folkpartiet får du möjlighet att vara med i kampanjer och andra evenemang för att sprida politiken och möta väljare.

Vill du arbeta politiskt?

Vill du representera Folkpartiet och ha förtroendeuppdrag? Det behövs alltid kunniga liberaler som kan arbeta i nämnder och styrelser. För att bli aktuell för ett uppdrag behöver du vara medlem i Folkpartiet. Som medlem har du möjlighet att ställa upp i val och driva din egen personvalskampanj.