För mig är det viktigt att vi värnar om människors egna behov och förutsättningar. Vi är alla olika och skall inte behandlas som ett kollektiv.

Det är viktigt med individuellt ansvar och integritet. Inom liberalismen och Folkpartiet finns stöd för mina tankar om individens frihet, ansvar och rättigheter.

Jag ser som en av mina viktigaste uppgifter, dels som kommun- och rikspolitiker, dels som partistyrelseledamot, att värna om att hela Sverige ska leva. Framför allt brinner jag för landsbygdsutveckling, ekonomi, säkerhet, trygghet och jämställdhet.