fp_Medicin1

Jönköpings län

Öppet på grund av sjukdom!

Vi har en bra vård i Jönköpings län, faktiskt en av de bättre i landet om man läser de årliga öppna jämförelserna. Två av våra sjukhus ligger i topp tre och vi har fler vårdcentraler per person än de flesta andra län i Sverige. Men vi är inte nöjda, mycket går att göra ännu bättre.