Landsmöte 2015

Folkpartiet liberalerna håller landsmöte i Stockholm den 20-22 november 2015. Här kommer information om landsmötet att läggas upp kontinuerligt.

Motionstiden avslutad

Motionstiden till Folkpartiet liberalernas landsmöte avslutades måndagen den 18 maj klockan 18.00. Nu pågår partistyrelsens arbete med att yttra sig över motionerna.

Enligt partistadgarna har varje medlem i Folkpartiet liberalerna, samt lokala föreningar och länsförbund, rätt att lämna in motioner. Motionerna kan gälla politiska frågor samt frågor kring Folkpartiets organisation och stadgar.

Till årets landsmöte har över 600 motioner inlämnats, vilket är i nivå med antalet vid landsmötet 2011 men lägre än landsmötet 2013. Att antalet motioner var särskilt högt 2013 hade samband med att landsmötet detta år tog ställning till ett helt nytt förslag till partiprogram.

Om du har frågor kring landsmöteshandlingarna, kontakta Martin Andreasson (martin.andreasson@folkpartiet.se).

inför