Landsmöte

Folkpartiet liberalernas högsta beslutande organ är landsmötet, som hålls vartannat år. Det senaste landsmötet ägde rum i Västerås den 14-17 november 2013.