Landsmöte 2015

Folkpartiet liberalerna håller landsmöte i Stockholm den 20-22 november 2015. Här kommer information om landsmötet att läggas upp kontinuerligt.

Motionstid pågår

Nu pågår motionstiden till Folkpartiet liberalernas landsmöte. Motionstiden avslutas den 15 maj klockan 17.00. Efter detta datum påbörjar partistyrelsen sitt arbete med att yttra sig över motionerna.

Enligt partistadgarna har varje medlem i Folkpartiet liberalerna, samt lokala föreningar och länsförbund, rätt att lämna in motioner. Motionerna kan gälla politiska frågor samt frågor kring Folkpartiets organisation och stadgar.

För att lämna in en ny motion eller underteckna en tidigare inlämnad motion, logga in på Folkpartiets medlemssidor mitt.folkpartiet.se och följ instruktionerna. Om du inte redan har lösenord till medlemssidorna kan du snabbt registrera dig och skapa ett lösenord.

Om du har tekniska frågor, e-posta support@folkpartiet.se.

Om du har frågor kring motionsformuläret eller andra frågor kring motionstiden, kontakta Martin Andreasson på Folkpartiets riksorganisation (martin.andreasson@folkpartiet.se).

Vi rekommenderar starkt att motioner alltid lämnas in på webbformuläret enligt länken ovan. I undantagsfall kan motioner också skickas via e-post till martin.andreasson@folkpartiet eller via papperspost till Motionstid 2015, Folkpartiet liberalerna, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm.

inför