Landsmöte 2015

Folkpartiet liberalernas högsta beslutande organ är landsmötet, som hålls vartannat år. Det senaste landsmötet ägde rum i Västerås den 14-17 november 2013.

Nästa landsmöte kommer att arrangeras hösten 2015. Datum och plats är ej fastställt.