Kontaktuppgifter

Storgatan 11
352 30 Växjö
kronoberg@folkpartiet.se
0470 138 10
Hemsida

Ordförande

Gunnar Nordmark
gunnar.nordmark@vaxjo.se
070 576 37 59