Kontaktuppgifter

Drottninggatan 40C
702 22 Örebro
orebrolan@folkpartiet.se
019 6112111
Hemsida

Ordförande

Anna Ågerfalk
anna.agerfalk@folkpartiet.se
0730 777711