Kontaktuppgifter

Källgatan 10
722 11 Västerås
vastmanland@folkpartiet.se
021 44 44 840
Hemsida

Ordförande

Carina Sándor
carina.sandor@folkpartiet.se
0222-45193