Vi ger oss inte förrän hela Stockholms län är en ännu bättre plats att leva på.

Folkpartiet i landstinget arbetar för ett Stockholms län där du har frihet forma ditt liv som du själv vill. Vi ger oss inte förrän du får bestämma mer över viktiga beslut i din vardag. Vi ger oss inte förrän alla barn får lika chanser i livet. Och vi ger oss inte förrän vi har byggt ut tunnelbanor och spår kraftigt. Stockholms län ska hålla ihop – med bra kollektivtrafik på land och vatten, och med vård till alla på lika villkor.