Lennart Degerliden

_Lennart_Degerliden_porträtt_DSC2176

Kom med och påverka din vardag

Alltför ofta ställs de yngsta mot de äldsta när samhällets pengar ska fördelas. Därför höjer jag rösten mot krångliga regler som kringskär äldres möjligheter till ett aktivt och glädjefullt liv. Barnfamiljerna upprörs över stora barngrupper i förskola och skola.Barn med extra behov får vänta alltför länge på stöd – ett tappat år för en 3-åring kan ge följdverkningar resten av skolgången. För att vidareutveckla Umeå både socialt och kulturellt behövs ett vitalt näringsliv. Sluta sätta krokben för kreativa människor!

Mina frågor

» Bättre bussförbindelser – Inför en flexlinje som tar vid den nedlagda "mjuka linjen". Pensionärsrabatt på bussar mellan 10 och 15.
» Gemensam beställningscentralför kommunens färdtjänst och landstingets sjukresor
» Inför Barnkonventionen i Umeå! Den respekt vi visar barnet idag gör världen bättre under resten av den människans liv.
» Skapa en central träffpunkt mellan näringslivet och Umeå kommun.
» Möjlighet för bostadsrättsföreningar och samfälligheter att "adoptera" småparker som ligger inom deras område.

Det här är jag

Aktiv morfar och uppfödare av katter är en nybliven pensionärs drömtillvaro. Jag har lagt till ordförandeskap i en av Umeås pensionärsföreningar, och är bl.a. med i styrelsen i Män för Jämställdhet. Min bakgrund som lokal och regional politiker har gett mig kunskap att vara med och utveckla Umeå. Idag är jag ledamot i tekniska nämnden och i regionfullmäktige.
www.degerlidens.se
lennart.degerliden@umea.se
070-495 60 95