Enkel fråga till Lennart Andreasson, ordf Stadsdelsnämnden Väster

1 april 2012

Under det senaste året har det varit ett rödgrönt styre i Stadsdelsnämnden Väster med Lennart Andreasson (V) som ordförande.

Problemen inom skolans område har varit många. Anpassningar, neddragningar, bristande dialog med medarbetare, flera rektorer som sagt upp sig och en flyttkarusell för specialpedagoger. Senast i raden av negativa händelser är en, till Skolinspektionen inkommen, anmälan gällande förhållandena på Sandhultsskolan.

Sandhultsskolan har under den senaste tiden saknat en fysisk skolledare, deras specialpedagog har nyligen blivit förflyttad, och under en tid saknade skolan kurator. Många av dessa förändringar har skett helt utan dialog med de anställda på skolan.

Med anledning av ovanstående redogörelse ställer jag dessa enkla frågor till dig, Lennart Andreasson:

· Har du tagit del av anmälan som riktar sig mot Sandhultsskolan?

· Om svaret är ja: Vilka slutsatser drar du efter att ha läst anmälan och hur tänker du agera?

Joakim Malmberg (FP)