Därför vill vi tillåta tvångsvisa drogtester på barn

21 maj 2010

Publicerad i NU den 20 maj 2010

När ett barn använder narkotika så tycker vi att samhället har en skyldighet att försöka stoppa missbruket. Därför menar vi att polis ska få rätt att göra drogtest på barn som misstänks vara narkotikapåverkade. Det handlar inte om några masstester, utan testet får bara ske om det antas vara nödvändigt för att avgöra behovet av hjälpinsatser. Beslutet ska fattas av åklagare, och urinprovet ska utföras av en läkare, en legitimerad sjuksköterska eller en person som är av samma kön som den unge.

Kritiker till förslaget menar att det är integritetskränkande att tvinga ett barn att kissa i en pappmugg. Vi menar att dock att intresset att förhindra narkotikamissbruk hos barn väger tyngre.

I de allra flesta fall går barnet och föräldrarna frivilligt med på att barnet ska göra ett drogtest. Men det är för den grupp barn som är i störst behov av socialtjänstens insatser som tvång kan vara nödvändigt. Det handlar om barn som saknar ett fungerande föräldrastöd, t e x på grund av att föräldrarna själva missbrukar. En möjlighet till tvångsvisa drogtester kan bidra till att tidigare fånga upp barn som far illa.

Barbro Westerholm
Riksdagsledamot
Socialpolitisk talesperson

Helena Bargholtz
Riksdagsledamot
Justitieutskottet