Välkommen till Folkpartiet i Nacka

Tack till er som röstade på Folkpartiet!

Nackas_toppkandidater_web

Vi arbetar för ett liberalt nackasamhälle där medborgaren själv har stort inflytande över sitt liv. Vi har bland annat drivit igenom kundval inom de flesta områden, och vi jobbar för att DU ska bestämma - inte vi.

Folkpartiet tycker att Nacka ska vara en kommun med stabil ekonomi som hushållar med skattemedel. Kommunens verksamheter ska hålla hög kvalitet, och ha låga och förutsägbara avgifter. Nacka står för öppenhet, mångfald, tolerans och jämställdhet, och dessa ledord ska genomsyra all kommunal verksamhet.