10894931335_36877a8b49_o

Vartannat år håller Folkpartiet landsmöte, som är vårt högsta beslutande organ. Det består av 179 ombud från hela Sverige, som valts att representera sina län, samt ungdomsförbundet och kvinnoförbundet. Landsmötet beslutar om motioner som medlemmar har lämnat in i olika frågor, och tar ställning till andra politiska förslag. I år kommer till exempel bostadspolitik, jämställdhet, skatter och integration att behandlas. Landsmötet väljer också partistyrelse och tillsätter andra förtroendeuppdrag.

Medlemmar som inte är ombud är välkomna att närvara för att följa debatten. För den som vill anmäla sig på talarlistan, eller lägga fram nya förslag vid landsmötet, gäller vad som beskrivs i den förhandlingsordning som landsmötet fastställer. Förslag till förhandlingsordning presenteras senast den 16 oktober.

Alla medlemmar är också varmt välkomna att anmäla sig till fredagens landsmötesmiddag till självkostnadspris. Begränsat antal platser, anmäl dig gärna i god tid!

I år hålls landsmötet i Stockholm.

Här kan du anmäla dig:

Anmälningslänk för ombud till landsmötet (ej ersättare)
Anmälningslänk för partistyrelse, dechargeutskott, valberedning, revisorer, personal från RO (inkl Europakanslipersonal)
Anmälningslänk för riksdagsledamöter som ej är ombud till landsmötet
Anmälningslänk för länsförbundspersonal
Anmälningslänk för åhörare
Anmälningslänk för dig som enbart vill gå på landsmötesfesten
Frågor
Har du frågor om landsmötet kontaktar du Ulrika Tellander, ulrika.tellander@folkpartiet.se eller 08 410 242 17.