Vi vill att de barn som kommer ensamma till Sverige ska mötas på ett så bra och tryggt sätt som möjligt. Barnens bästa ska alltid väga tungt i asylprocessen. Alla kommuner måste ta ansvar och välkomna dessa barn.

Vår politik

  • Vi vill att flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige ska få ett bättre mottagande.
  • Alla kommuner måste ta sitt ansvar och välkomna ensamkommande barn.
  • Barns asylskäl och barnets bästa ska alltid väga tungt i asylprocessen.
  • Asylsökande barn som är omhändertagna, p g a förhållanden i hemmet, ska inte utvisas tillsammans med föräldrarna.
  • Ensamkommande barn ska undantas från Dublinkonventionen och inte riskera att skickas tillbaka till första asylland.
  • Goda män för ensamkommande barn ska kvalitetssäkras.

Folkpartiet värnar om de ensamkommande barnen

Att fly till ett främmande land är aldrig lätt, och särskilt svårt är det för de barn som flyr utan sina föräldrar eller andra anhöriga. Därför vill Folkpartiet jobba särskilt för de ensamkommande barnen. Vi har drivit på både via Alliansregeringen och på EU-nivå för att mottagandet ska bli så bra som möjligt för denna utsatta grupp, och för att barnets bästa ska sättas främst.

Det här har vi gjort

  • Förbättrat mottagandet av ensamkommande barn bl a genom höjda ersättningar till kommunerna.
  • Tillsatt en koordinator för nya platser till ensamkommande barn så att de inte stannar i transitboende för länge.
  • Gjort det lättare att göra undantag för barn genom att ändra formuleringen i lagen.