Dagens brott sker över gränserna. Det måste polisen arbete också göra. Vi vill ha ökat samarbete genom att inrätta ett europeiskt FBI och en gemensam europeisk åklagarmyndighet. Mer samarbete kräver också bättre skydd av personlig integritet.

Vår politik

  • Vi vill ha ett europeiskt FBI, en polisstyrka som kan utreda grov brottslighet som skett i flera länder.
  • Skapa en europeisk åklagarmyndighet som kan bedriva förundersökningar om allvarliga gränsöverskridande brott.
  • Stärk skyddet för den personliga integriteten i det rättsliga samarbetet i Europa.

Kriminella bryr sig inte om gränser

När brottslingarna rör sig över gränserna, måste poliserna också kunna göra det. För att den organiserade brottsligheten ska kunna stoppas måste rättssamarbetet inom EU förstärkas.

 

Skapa europeiskt FBI och åklagarmyndighet

Folkpartiet vill skapa ett europeiskt FBI för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Det betyder att Europas polissamarbete Europol förstärks med en polisstyrka som kan hjälpa polismyndigheterna i medlemsländerna i brottsutredningar. Vi vill också ha en europeisk åklagarmyndighet för att utreda den sortens internationella brott.

 

Bättre integritetsgranskning av EU-regler

Ett starkare samarbete mot brott kräver också bättre skydd för den personliga integriteten. Vi vill förbättra integritetsgranskningen av nya förslag till EU-regler. Utlämning av personuppgifter ska bara kunna ske om det finns tydliga regler som skyddar privatlivet och om behovet att bekämpa brott väger mycket tyngre.

Det här har vi gjort

  • Sverige har godkänt ett tätare samarbete mellan polis i olika EU-länder.
  • Den europeiska polismyndigheten Europols mandat har utvidgats.
  • Skyddet för personuppgifter inom Europol har förbättrats.
  • Folkpartiet har som enda svenska riksdagsparti uttalat stöd för en europeisk åklagarmyndighet.