Mindre snack. Mer verkstad. Fler lärlingar.

jobb och företagande

Folkpartiet vill:

  • Sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Unga och andra som står långt från arbetsmarknaden ska ha lättare att få sitt första jobb. Fler lärlingsjobb och lägre ingångslöner gör att fler kommer in på arbetsmarknaden.
  • Modernisera arbetsrätten. Turordningsreglerna i LAS ska baseras på kompetens, inte anställningstid. Samtidigt ska anställda som förlorar arbetet få bättre hjälp i omställningen och taket i a-kassan höjas den första tiden.

Vår jobbpolitik ger resultat. Sänkta skatter på arbete och sänkta kostnader för den som anställer har bidragit till att 340 000 fler personer har ett jobb idag än 2006.