Europaväska

Ja till Europa.

Folkpartiet vill:

  • Att EU ska samarbeta för fler jobb. Vi försvarar den fria rörligheten för arbetstagare, vill att den inre marknaden fördjupas och stöder ett frihandelsavtal mellan EU och USA.
  • Att EU ska samarbeta för bättre klimat och miljö. EU ska ersätta fossila bränslen med koldioxidneutrala energislag som kärnkraft och förnybar energi.
  • Att EU ska granska att alla medlemsländer respekterar mänskliga rättigheter. De medlemsländer som bryter mot rättigheterna ska bestraffas.
  • Att EU ska inrätta ett Europas FBI, en europeisk polisstyrka mot allvarlig och gränsöverskridande brottslighet.
  • Att EU ska ha starkare djurskydd och en modern jordbrukspolitik. EU:s jordbruksstöd ska avvecklas och istället ska miljö- och landskapsvården utvecklas.