Vi vill ha en generös och human flyktingpolitik. Att många människor kommer hit och vill studera, jobba och bygga en framtid gör oss alla rikare. Därför är det extra viktigt att de som kommer hit snabbt får lära sig svenska och kan börja jobba.

Vår politik

  • Värna asylrätten. Sverige ska ha en human och rättssäker flyktingpolitik.
  • EU ska ha en human, rättssäker och gemensam asylpolitik, och öppna för arbetskraftsinvandring.
  • Uppmärksamma barns asylskäl.
  • Barn omhändertagna med stöd av Lagen om vård av unga, pga förhållanden i hemmet ska inte utvisas med föräldrarna.
  • Återinför ”sista länken” så att äldre utan andra anhöriga ska kunna komma till barn och barnbarn här i Sverige.

Sverige ska vara ett öppet land

Vårt samhälle och vårt välstånd bygger på öppenhet mot omvärlden, frihandel, kulturellt utbyte och in- och utvandring. Att människor flyttar till Sverige för att jobba, studera eller bygga en framtid tillsammans gör oss rikare. Stängda gränser gör oss fattigare.

 

Vi värnar asylrätten

Sverige ska stå för en human och generös flyktingpolitik. Att söka skydd mot förföljelse och förtryck är en mänsklig rättighet.

 

Mer arbetskrafts- och företagsinvandring

Folkpartiet har medverkat till att det har blivit lättare att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Vi vill öppna upp ännu mer för arbetskrafts- och företagarinvandring.

 

I en ideal värld finns inga gränser

På lång sikt vill vi arbeta för att människor ska kunna röra sig fritt mellan alla länder i världen. Men detta ligger mycket långt fram i tiden, och under överskådlig tid kommer Sverige att ha reglerad invandring.

 

Bra flyktingmottagande

Det är viktigt att de flyktingar som kommer hit och får uppehållstillstånd tas emot på bästa möjliga sätt och att de snabbt lär sig svenska och kan börja jobba.

Det här har vi gjort

  • Gjort det lättare för människor att komma till Sverige och arbeta.
  • Förbättrat mottagandet av ensamkommande barn.
  • Gjort det lättare för familjer att bo ihop medan de ansöker om uppehållstillstånd.
  • Genomfört en reform för att skynda på nyanlända flyktingars etablering i Sverige.
  • Genomfört SFI-lyftet för att förbättra undervisningen i svenska för invandrare.