Folkpartiet medlemsregister

Som medlem i Folkpartiet hanteras dina personuppgifter i ett medlemsregister, kallat kontaktsystemet, där dina personuppgifter betraktas som känsliga personuppgifter och är konfidentiella. Kontaktsystemet är inrättat för att administrera uppgifter om medlemskap i och uppdrag för Folkpartiet. Registret utgör underlag för verksamhet i Folkpartiet, t.ex. provval, e-post och intern information. Ansvarig för behandlingen av medlemmars personuppgifter är:
Folkpartiets riksorganisation
organisationsnr 802000-9349
Box 2253
103 16 Stockholm
Du når medlemsadministrationen på medlem@folkpartiet.se

Om du visar intresse för Folkpartiet kommer dina personuppgifter att behandlas i kontaktsystemet med samma säkerhetsnivå som om du är medlem. Du kommer att kontaktas med information om Folkpartiet och om hur du blir medlem. Har du inte inom tre månader blivit medlem kommer dina personuppgifter att raderas. Vill du med omedelbar verkan låta radera dina personuppgifter: meddela oss på medlem@folkpartiet.se