I en värld där extremismen är på frammarsch är behovet större än på länge av liberala idéer och politiska lösningar. Vi ska utveckla vår politik med fokus på morgondagens möjligheter snarare än gårdagens lösningar. Här kan du läsa mer om hur det ska gå till, och gärna komma med egna idéer.

Två kommissioner med sammanlagt 14 arbetsgrupper ska ta fram nya liberala idéer. Här kan du se vilka grupper som finns, och vilka som leder dem. Klicka på namnet för att skicka ett mejl.

Globaliseringskommissionen:

Fler jobb för fortsatt välfärd, Mats Persson
Kulturpolitik i rörelse, Bengt Eliasson
En ambitiösare klimatpolitik, Maria Weimer
Kunskap för konkurrenskraft, Christer Nylander
Integration för ett öppet Sverige, Fredrik Malm
Fler företag i ett friare näringsliv, Said Abdu
Sverige i en föränderlig omvärld, Birgitta Ohlsson

Välfärdskommissionen:

En förnyad funktionshinderpolitik, Maria Johansson
Socialpolitik för ökad sammanhållning, Christina Örnebjär
Förmågor och möjligheter för årsrika, Barbro Westerholm
Vård och välfärd i hela Sverige, Anna Starbrink
Fortsatt feminism utan socialism, Gulan Avci
En starkare rättsstat, Roger Haddad
Civilsamhället, Staffan Werme

Var med och diskutera

Nytt forum för medlemmar i januari

I januari öppnar vi Insidan – en ny digital mötesplats där alla medlemmar i Folkpartiet kan bidra i förnyelsearbetet, diskutera och komma med idéer till de olika arbetsgrupperna. Håll utkik efter inbjudan!

Gruppernas förslag

Ladda hem och läs liberala idéer

Några av arbetsgrupperna har redan lämnat rapporter och förslag till landsmötet 2015. En del idéer har redan blivit partiets politik. Alla grupper ska arbeta fram till 2017 och kommer att presentera idéer löpande. Här kan du ladda hem rapporter, PM och annat material från gruppernas arbete.